En ny generation Truxor-maskiner

Tillverkning och försäljning av Truxor-maskiner sedan 1996

Välkommen till Dorotea Mekaniska AB!
Vi utvecklar, tillverkar och säljer Truxor amfibiska maskiner och redskap för arbeten i sjö, våtmark och känsliga områden i gränslandet mellan land och vatten. Vi erbjuder unika lösningar för effektivt arbete med vassklippning, uppsamling, oljesanering, muddring, grävning och pålning.