Sedan tidigt nittiotal har vi på Dorotea Mekaniska AB sökt lösningar på problemen med igenvuxna sjöar och vattendrag. Det har resulterat i ett brett sortiment av maskiner och redskap för sjörensning, våtmarks- och vattenvård. På dessa sidor hittar du våra vassklippare och tillbehör.

Våra amfibiska redskapsbärare Truxor som utrustas med olika verktyg för vassklippning, muddring, oljesanering m.m. Samt våra mindre modeller vassklippare, Doroklipparna som monteras på små båtar.