Truxor amfibisk maskin

Truxor är en multifunktionell amfibisk maskin med ett omfattande verktygsprogram.  Med en Truxor tar du dig fram i områden som bär varken människor eller vanliga maskiner.  Truxor är idealisk för arbeten i sjöar, kanaler, våtmarker och i områden i gränslandet mellan land och vatten. Maskinens låga marktryck och flytförmåga ger unika möjligheter i känslig vattenmiljö.

Med en Truxor arbetar du flexibelt med olika typer av uppdrag i och nära vatten i naturskyddade områden, t ex våtmarker, privata tomter, golfbanor och andra känsliga marker där vanliga entreprenadmaskiner orsakar markskador. Du kan effektivt utföra flera arbetsmoment med samma maskin: vassklippning, uppsamling, muddring, grävning, oljesanering m.m.

Truxors precision och smidighet vid körning ger föraren full kontroll i såväl trånga kanaler som vid bryggor. Maskinen vänder enkelt runt sin egen axel och stannar på mindre än en halvmeter vid full fart framåt.

Byte av verktyg går snabbt och en person klarar enkelt handhavandet.

NYHET 2019