Flistugg

Flistuggens rotor har två tvärställda knivar. Rotorn matar in veden och med luftflödet blåses materialet ut via det ställbara utblåset. Flistuggen är hydrauldriven och levereras med ställbart fäste som underlättar inmatningen vid arbete i slänter. Verktyget är ett bra komplement vid upprensning kring våtmarker, sjöar och vattendrag.

Vikt: 198 kg
Kapacitet: 75 mm
Storlek inmatning:  500×400 mm
Art nr:  94-104300