Tiltfäste

Det hydrauliska tiltfästet monteras på lyftarmen och underlättar arbetet och ger verktygen precision i sidled. Tiltfästet gör det möjligt att vinkla klipparen och räfsan och på så sätt klippa och samla upp växter på svåråtkomliga platser. Tiltfästet kan vinklas upp till +- 13 grader. Verktyg som kan kombineras med tiltfästet är Doroklippen D20/D30, ESM 20, ESM50, vassräfsan, Dorofräsen och Doroskimmer.

Tiltfästet är ett tillbehör för Truxor T30, T40 och T50. Vikt 16 kg.