Doroklippen ESM 20

Doroklippen ESM 20 är en frontmonterad klippare med knivar av dubbelverkande Busatimodell. Knivarna ger bättre kapacitet jämfört med enkelverkande knivar. Doroklippen ESM 20 rekommenderas när vattendjupet understiger 50 cm. Stenutlösning skyddar knivarna vid stopp mot fasta föremål.

Teknisk information Doroklippen ESM 20

Doroklippen ESM 20
Arbetsbredd:    2,1 m
Vikt:                   72 kg
Klippdjup:        0,5 m
Art Nr.               90-27900