Doroklippen ESM 50

Doroklippen ESM 50 klipper och samlar växterna i samma arbetsmoment. Rekommenderas i mindre vattendrag t ex. golfdammar där utrymmet är litet och vattencirkulationen kan försvåra uppsamlingsarbetet. För att endast använda klippfunktionen kan det uppsamlande nätet på klippskopan demonteras. Knivarna är av dubbelverkande Busatimodell.

Teknisk information Doroklippen ESM 50

Doroklippen ESM 50
Arbetsbred 2,1 m
Vikt: 110 kg
Bredd: 2,25 m
Klippdjup: 0,8 m
Art nr: 90-27800