Doroskimmer

Doroskimmer DS 800 är en kombiskimmer som arbetar mobilt och på grunt vatten från ca 2 cm vattendjup. När oljespill invallats med oljelänsar kan länsen hakas i Doroskimmerns fäste. Det gör att maskinen inte behöver köras i oljespillet. Gavlarna på Doroskimmern kan demonteras, detta ökar kapaciteten om oljan är tjockare.

Kombineras med Sala Rollpump.
Kapacitet: 20 m3/h (tjock olja)
Vikt: 52 kg
Art. nr. 79-5000

Doroskimmern har en hållare där sugröret (Sala Rollpump) placeras.

Doroskimmer kan användas med eller utan Sala Rollpump. Doroskimmern rymmer ca 20 liter.