Doro tank

Oljesaneringens förutsättningar varierar i olika miljöer. I slutfasen av arbetet finns det som regel mindre områden med olja där det kan vara praktiskt att kunna samla oljan i en mobil tank. Dorotanken monteras mellan pontonerna och har kopplingar för att enkelt kunna anslutas till Sala Roll Pump. För att tömma tanken används Sala Rollpump som pumpar ut oljan via sugröret. Dorotanken används i kombination med Sala Rollpump och Doroskimmer 800.

Volym: 200 l
Vikt: 24 kg
Beräknad försäljningsstart Q2 2020